7 דברים שצריך להיזהר לפני רכישת דירה

  1. האם האדם שמציג את עצמו כמוכר הדירה אכן רשום כבעלים ? במקרים רבים יורשים או קרובי משפחה שברשותם מפתח לדירה, מציגים את עצמם כמוכרים, גם כאשר משפטית אין ביכולתם באמת למכור את הדירה. 
  2. באיזו סוג רישום רשומה הדירה ? האם רישום הדירה במרשם בו היא מתנהלת (חברה משכנת, רמ”י, מנהל יו”ש, החטיבה להתיישבות, טאבו..) הוא אכן רישום חד משמעי ? אפילו רישום בטאבו בתנאים מסוימים אינו נותן בהכרח זיהוי “וודאי” של הנכס הרשום.
  3. מי שטוען שיש לו “קונה רציני אחר”, בדרך כלל משקר. אם אכן יש “קונה רציני” ניהול מו”מ בין שני קונים במקביל עלול להיחשב בתנאים מסוימים כחוסר תום לב.
  4. האם יש בדירה בעיות רטיבות. צריך לשאול באופן מפורש. במקרים רבים מראים “משהו קטן”. משהו קטן עלול להסתיר משהו גדול. חובת הבדיקה למצב הדירה הוא על הקונה.
  5. האם הדירה כולה כלולה בהיתר הבנייה ? בדירות רבות יש תוספות שונות. תוספות ללא היתר עלולות (במקרה הטוב) לגרום לקושי בהשגת אישור העירייה להעברת זכויות ולהתנגדות הבנק למתן משכנתא לרכישת הדירה.
  6. האם על הדירה חלה תכנית בינוי (תב”ע) שלא מומשה (לדוגמא תכנית המאפשרת קבלת היתר להוספת חדר), או אולי עומדת להתקבל תכנית בינוי ? במקרה זה עלול לחול היטל השבחה.
  7. האם חלה מגבלה רישומית על הדירה או על בעליה (שעבודים, עיקולים וכד’) ? בעל דירה עלול להימצא בקושי כלכלי אשר עלול לסבך עסקאות גם אם אתם רוכשים בתום לב והמוכר מסתיר מידע.