“שתי הסיבות הנפוצות ביותר

לגירושין הן גברים ונשים”

“שתי הסיבות הנפוצות ביותר

לגירושין הן גברים ונשים”

אדי קנטור