תרגומים נוטריוניים

תרגום נוטריוני נדרש במקרים רבים על ידי רשויות או מוסדות. אם לדוגמא את/ה מבקש/ת להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטה בישראל, והתואר הראשון קיבל/ת בארה”ב. האוניברסיטה תדרוש תרגום נוטריוני של גיליון הציונים שלך מהמוסד בו קבלת את התואר הראשון. לתרגום נוטריוני שני אופנים: אישור נוטריון להצהרת מתרגם, או אישור נוטריון אשר בעצמו שולט בשפות המקור והתרגום. […]