היחס בין הסדרי ראייה למזונות

בהתאם להלכת בית המשפט העליון הידועה בשם “919/15” (שהרי שמות הצדדים בענייני משפחה חסויים), ישנו שוויון מלא באחריות האם והאב בנטל הוצאות המחייה, חינוך ורווחת הילדים, נטל הידוע במקומותינו בשם “מזונות”. שני הפרמטרים העיקריים בחלוקת נטל המזונות בין בני זוג שנפרדו הינם: 1. פרמטר ההכנסות: היחס בין הכנסות בני הזוג. 2. פרמטר הסדרי הראייה: היחס […]

התיישנות בגביית מזונות

גביית חוב מזונות מוגבלת לשנתיים. בפרקטיקה, מערכת ההוצאה לפועל לא תכלול בתיק מזונות שייפתח על ידי זוכה, חובות שנצברו ועברו למעלה משנתיים מיום פתיחת התיק. לא להתבלבל.. בתיק מזונות שכבר נפתח, יימשכו מאמצי הגבייה גם לחובות שלא שולמו במשך למעלה משנתיים. מגבלת השנתיים היא רק לחובות שנוצרו מבלי שנעשה כל מאמץ לגבייתם. מסיבה זו, גם […]