התיישנות בגביית מזונות

גביית חוב מזונות מוגבלת לשנתיים. בפרקטיקה, מערכת ההוצאה לפועל לא תכלול בתיק מזונות שייפתח על ידי זוכה, חובות שנצברו ועברו למעלה משנתיים מיום פתיחת התיק. לא להתבלבל.. בתיק מזונות שכבר נפתח, יימשכו מאמצי הגבייה גם לחובות שלא שולמו במשך למעלה משנתיים. מגבלת השנתיים היא רק לחובות שנוצרו מבלי שנעשה כל מאמץ לגבייתם. מסיבה זו, גם […]