היחס בין הסדרי ראייה למזונות

בהתאם להלכת בית המשפט העליון הידועה בשם “919/15” (שהרי שמות הצדדים בענייני משפחה חסויים), ישנו שוויון מלא באחריות האם והאב בנטל הוצאות המחייה, חינוך ורווחת הילדים, נטל הידוע במקומותינו בשם “מזונות”. שני הפרמטרים העיקריים בחלוקת נטל המזונות בין בני זוג שנפרדו הינם: 1. פרמטר ההכנסות: היחס בין הכנסות בני הזוג. 2. פרמטר הסדרי הראייה: היחס […]