היחס בין הסדרי ראייה למזונות

בהתאם להלכת בית המשפט העליון הידועה בשם “919/15” (שהרי שמות הצדדים בענייני משפחה חסויים), ישנו שוויון מלא באחריות האם והאב בנטל הוצאות המחייה, חינוך ורווחת הילדים, נטל הידוע במקומותינו בשם “מזונות”. שני הפרמטרים העיקריים בחלוקת נטל המזונות בין בני זוג שנפרדו הינם: 1. פרמטר ההכנסות: היחס בין הכנסות בני הזוג. 2. פרמטר הסדרי הראייה: היחס […]

גירושין של זוגות בני דתות שונות

בשנים האחרונות, ישנן זוגות רבים בישראל אשר אינם בני אותה דת. בעיקר מדובר בזוגות אשר בן זוג אחד יהודי ובן זוג שני אינו יהודי (כדוגמת עולה על פי חוק השבות ממדינות חבר העמים). היות ובישראל החוק מכיר רק בנישואין בפני בית דין דתי (למעט כאשר שני בני הזוג “חסרי דת”), זוג שאינם בני אותה דת […]

התיישנות בגביית מזונות

גביית חוב מזונות מוגבלת לשנתיים. בפרקטיקה, מערכת ההוצאה לפועל לא תכלול בתיק מזונות שייפתח על ידי זוכה, חובות שנצברו ועברו למעלה משנתיים מיום פתיחת התיק. לא להתבלבל.. בתיק מזונות שכבר נפתח, יימשכו מאמצי הגבייה גם לחובות שלא שולמו במשך למעלה משנתיים. מגבלת השנתיים היא רק לחובות שנוצרו מבלי שנעשה כל מאמץ לגבייתם. מסיבה זו, גם […]

תרגומים נוטריוניים

תרגום נוטריוני נדרש במקרים רבים על ידי רשויות או מוסדות. אם לדוגמא את/ה מבקש/ת להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטה בישראל, והתואר הראשון קיבל/ת בארה”ב. האוניברסיטה תדרוש תרגום נוטריוני של גיליון הציונים שלך מהמוסד בו קבלת את התואר הראשון. לתרגום נוטריוני שני אופנים: אישור נוטריון להצהרת מתרגם, או אישור נוטריון אשר בעצמו שולט בשפות המקור והתרגום. […]

7 דברים שצריך להיזהר לפני רכישת דירה

האם האדם שמציג את עצמו כמוכר הדירה אכן רשום כבעלים ? במקרים רבים יורשים או קרובי משפחה שברשותם מפתח לדירה, מציגים את עצמם כמוכרים, גם כאשר משפטית אין ביכולתם באמת למכור את הדירה.  באיזו סוג רישום רשומה הדירה ? האם רישום הדירה במרשם בו היא מתנהלת (חברה משכנת, רמ”י, מנהל יו”ש, החטיבה להתיישבות, טאבו..) הוא […]