7 דברים שצריך להיזהר לפני רכישת דירה

האם האדם שמציג את עצמו כמוכר הדירה אכן רשום כבעלים ? במקרים רבים יורשים או קרובי משפחה שברשותם מפתח לדירה, מציגים את עצמם כמוכרים, גם כאשר משפטית אין ביכולתם באמת למכור את הדירה.  באיזו סוג רישום רשומה הדירה ? האם רישום הדירה במרשם בו היא מתנהלת (חברה משכנת, רמ”י, מנהל יו”ש, החטיבה להתיישבות, טאבו..) הוא […]