תקנון

כללי
1. המידע באתר הינו לידיעה בלבד. אין להשתמש במידע ללא ייעוץ פרטני ע”י עו”ד מומחה לתחום.
מדיניות השתתפות בקורסים
2. הקורסים מיועדים לעו”ד ו/או מסיימי התמחות שהשתתפו בבחינות הלשכה (מעל גיל 18).
3. נרשם שיודיע עד 72 שעות לפני תחילת הקורס על ביטול השתתפות יוחזר לו כספו במלואו.
4. נרשם שיודיע על ביטול השתתפות פחות מ-72 שעות לפני תחילת הקורס ועד 12 שעות לפני תחילת הקורס יקבל חזרה 50% מדמי השתתפות.
5. לא יזוכה נרשם שלא הגיע לקורס ולא הודיע מראש באחת מהאופציות הנ”ל על ביטול הרשמתו לקורס.
6. הדוגמאות ושקפי הקורס יישלחו בדוא”ל לכל משתתף תוך 3 ימים עסקים מיום הקורס.
7. יש לעשות שימוש זהיר ואחראי בדוגמאות, ולוודא התאמת הדוגמא לנסיבות המקרה ובדיקה לשינויים תכופים בחקיקה ובחקיקת משנה.
8. פרטי המשתתפים לא יועברו לצד שלישי פרט לספקי פתרונות המצוינים בחומרי הפרסום לקורס כגון אתר “דין רגע”.