לשון הרע

בעידן הדיגיטלי פגיעה בכבודו, בשמו הטוב, במשפחתו ואף בפרנסתו של אדם נעשתה קלה מאי פעם. כמה לחיצות אצבע על המקלדת עלולות להתגלות כפוגעניות והרסניות.
בתי המשפט נותנים פרשנות מרחיבה ל-חוק איסור לשון הרע באופן שמעניק פיצוי גם עבור פגיעות באינטרנט וברשתות החברתיות. השמצה אישית היוצאת מגדר ביקורת עניינית, יכולה להיחשב כלשון הרע ולזכות את הנפגע בפיצוי, גם אם נכתבה במסגרת תגובית “talkback” פייסבוק. מנגד, תביעות קנטרניות ושימוש בתביעת לשון הרע כדי להלך אימים על אדם או תאגיד, עלולה להסתיים בפסיקת הוצאות מרתיעה.
לא כל מה שמצטייר בעיני אדם מהיישוב כלשון הרע, עונה להגדרת החוק. כך לדוגמא קללות המוחלפות בין נהגים בצידי הדרך, לא בהכרח ייחשבו כלשון הרע. מצד שני, האשמת אדם כ-“לא מוסרי” אף שעל פניו נראית לגיטימית, דווקא עשויה, בכפוף לנסיבות, לשמש עילה לתביעה אזרחית ואף לקובלנה פלילית .
עו״ד סופי רון מוריה, בעלת וותק של כ-20 שנה בתקשורת כבעלת טור בכירה שעסקה בנושאים רגישים ביותר, רכשה מיומנות באבחנות הדקות הנדרשות לסיווג אמירה כלשון הרע. משרדנו מייצג במשך שנים תובעים ונתבעים, חברות ויחידים, בתיקי לשון הרע.