יפוי כח מתמשך

 

    • ייפוי כח מתמשך מונע את הצורך במינוי אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לקבל החלטות.

    • אפוטרופוסת הינו הליך שדורש אישור בית משפט וכרוך (בנושאי רכוש) בחובת דווח ובבירוקרטיה לא פשוטה, ובפרקטיקה מוגבל מאד ביישום (לדוגמא הבנקים לא מאפשרים לאפוטרופוס להחזיק כרטיס אשראי של חשבון החסוי).

    • יפוי כח מתמשך ניתן בד”כ ע”י הורה לילד אחד או יותר (אם כי לא מוגבל לבני משפחה דווקא), מסמיך את הילד/הילדים, לקבל החלטות כאשר ההורה  יגיע חו”ח למצב בו לא יכול לקבלן בעצמו בעתיד.

    • החוק מונע מאנשים אשר קשריהם עם ההורה מטבעם נגוע בתלות מסוימת, להתמנות מיופי כח. לדוגמא, עוה”ד אשר עורך את יפוי הכח המתמשך אינו יכול להתמנות כמיופה כח. כך גם רופא  או עובד סוציאלי אשר טיפלו בהורה או מי שמשכיר דירה להורה (ואינו קרוב מדרגה ראשונה), לא יכולים להתמנות כמיופה כח ביפוי כח מתמשך. את יפוי הכח המתמשך נותן ההורה הנמצא במלוא כושרו לקבלת החלטות כאשר הוא לא יכול לקבלן בעצמנו.

    • חשוב להדגיש: ללא חתימת יפוי כח נפרד, יפוי הכח המתמשך אינו מסמיך את מיופה הכח לקבלת החלטות בתחום הרפואי, והוא אינו תחליף ליפוי כח מיוחד הנדרש בנושא טיפולים “מאריכי חיים”.