התיישנות בגביית מזונות

גביית חוב מזונות מוגבלת לשנתיים. בפרקטיקה, מערכת ההוצאה לפועל לא תכלול בתיק מזונות שייפתח על ידי זוכה, חובות שנצברו ועברו למעלה משנתיים מיום פתיחת התיק. לא להתבלבל.. בתיק מזונות שכבר נפתח, יימשכו מאמצי הגבייה גם לחובות שלא שולמו במשך למעלה משנתיים. מגבלת השנתיים היא רק לחובות שנוצרו מבלי שנעשה כל מאמץ לגבייתם. מסיבה זו, גם אם לדוגמא בעל ברח לחו”ל מבלי שהשאיר נכסים בישראל, מומלץ לאשה לפתוח תיק בהוצאה לפועל על פי פסק הדין שבידה ולא “להתייאש מראש”.

לגבי חובות שנוצרו מעל שנתיים לפני פתיחת תיק ההוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הדתי (רק ככל שפסק דין המזונות ניתן  על ידו). בבקשה יש לנמק את הסיבה לכך שלא נעשה ניסיון לגבות את חוב המזונות במועדו.

מתוך רצון להישאר בתחום הפרקטיקה, לא ניכנס כאן לעובי הקורה בבסיס המשפטי ל-“מגבלת השנתיים”. נציין רק כי במקור נקבעה מגבלה זו בחוק המיועד להסדיר את המזונות של “חסרי דת”, בניגוד לרוב רובם  של תושבי המדינה אשר גובה המזונות בעניינם נקבע על פי “הדין האישי” (כגון חיוב מזונות בתהאם לעקרונות ההלכה ליהודים). בסופו של יום הוחל כלל ההתיישנות האמור על ידי פסקי בית המשפט, על כל האוכלוסייה.

עוד נקודה חשובה בתחום גביית חוב מזונות: תיק מזונות ניתן להשאיר פתוח, גם כאשר באותה נקודת זמן לא קיים למעשה חוב, וזאת במטרה “להבטיח את חוב המזונות העתידי, זאת גם אם החייב עומד בתשלום השוטף” (ציטוט לדוגמא מהחלטת רשמת הוצאה לפועל מילרה אהרון ביננפלד מיום 4.3.2020 בלשכת הוצל”פ מחוז מרכז).

למסקנה, ברגע שנוצר חוב מזונות, רצוי לפתוח תיק הוצאה לפועל, וניתן להותירו פתוח כל עוד פסק הדין בתוקף (עד הגיע הקטינים לגיל שבו כבר פסק הדין לא רלוונטי ולא נותן חוב עבר כלשהו).